Brf Björkhagen | 769621-1353
27 jun 2016

Arbete på parkeringstorget

Av styrelsen | 2016-06-27 09:15

Under v. 25-26 så pågår markarbete på p-torget för att jämna till marken.

17 jun 2016

Årsmötet 2016

Av styrelsen | 2016-06-17 08:32

Protokollet från årsmötet 2016 finns här som bifogad fil.

16 jun 2016

Lås till soprummet

Av styrelsen | 2016-06-16 12:47

Det har på senare tid varit problem med låset till soprummet som ligger mittemot skolan/förskolan. Vår fastighetsskötare Roger har därför tillfälligt tagit bort låset för att kunna laga det. Tillsvidare får man använda sin nyckeltagg för att kunna komma in i soprummet.

13 jun 2016

Måleriarbetet

Av styrelsen | 2016-06-13 21:12

Nu är Måleripanelen i full gång med målningen. De hade lite problem med liften i början av arbetet och har därför inte kommit riktigt så långt som de hade räknat med.

  • Även denna vecka 24 (13/6-17/6) är det arbete på träpaneler och de balkonger som är ut mot gatan som gäller.
  • Vi påminner om att det är viktigt att balkongen är framkomlig. Målaren behöver en arbetsyta på minst 1,5 m.
  • Vår förhoppning är att arbetet mot gatan skall vara klart i slutet av veckan eller i början på nästa, därefter börjar man på gården.

 

Vi har löpande kontakt med Måleripanelen och kommer att skicka ut ny information så fort vi får den eller minst veckovis för att hålla alla underrättade om när man kan förvänta sig att målaren kommer.

 

Frågor eller undringar tar du via mail till oss eller i föreningens brevlåda

Hälsningar

Agneta Johansson och Claudia Larsson

agneta@brfbjorkhagen.com  claudia@brfbjorkhagen.com

6 jun 2016

Måleripanelen startar sitt arbete tisdag 7/6!

Av styrelsen | 2016-06-06 12:35

Nu startar målararbetet i vår förening. I första etappen kommer man att starta med panelerna och de balkonger i båda husen som är ut mot gatorna.

Ni som har balkonger mot gatorna måste nu säkerställa framkomligheten för målarna den närmsta tiden med start på tisdag.  Flytta undan inredning och tänk på eventuella hyllor, krokar och annat som kan finnas på panelen.

Anledning till att man startar med dessa balkonger är att föreningen har tillstånd från Polisen att spärra av så att man kan parkera kranbilen. Det gäller under juni månad

Andra etappen blir inne på gården. När det närmar sig och när vi vet mer om arbetsordningen kommer ny information om det i brevlådor och på hemsidan

Frågor eller undringar tar du via mail till oss eller i föreningens brevlåda

Hälsningar

Agneta Johansson  och Claudia Larsson

agneta@brfbjorkhagen.com     claudia@brfbjorkhagen.com