Brf Björkhagen | 769621-1353
5 nov 2017

Medlemsbrev hösten 2017

Av styrelsen | 2017-11-05 12:39

Information från Styrelsen om vad som har gjorts i år och skall göras under höst och vinter i vår förening. Det är ganska viktiga punkter, ta dig tid att läsa igenom allt så att du inte missar något!.

 

  • Arbete med åtgärder som skall ordnas efter 5-årsbesiktningen pågår fortfarande. Vi hade efterbesiktning nu senast 5/10 och det visar sig vara lite som fortfarande återstår att åtgärda i några lägenheter. Denna sista besiktningen blev med kort varsel för dem det gällde, man fick dock tillträde till i stort sett alla. Vi arbetar för att detta skall bli avslutat så snart som möjligt. Tack alla för gott samarbete med tillträde till lägenheterna i samband med alla besiktningar.
  • OVK-besiktningen (obligatorisk ventilionskontroll) i våra två hus i våras underkändes. Ventilationen i våra lägenheter är mycket varierande. Den kan vara för dålig i köket och för bra i badrummet. Vi hade dessvärre nästan ingen bostad där det fungerar som det ska. Vi kommer att starta arbete för att komma tillrätta med det. Här kommer vi att behöva din hjälp. Alla kommer att få ett formulär där vi ställer några frågor om hur man upplever inomhusklimatet. Det skall ligga tillgrund för åtgärdsarbete. Vi kommer också att anlita ett företag som skall utföra rengöring och injusteringar av ventilationssystemet. Separat information kommer om det.
  • Sopsortering på försök. På årsstämman beslutade vi att även BRF Björkhagen bör ha sopsortering, kompostering. Vi startar upp det nu under hösten och mer information om det kommer även här separat.
  • Cykelinventering. Vi har många cyklar i cykelstället och det är dags att städa där. Här skickar vi med två buntband som skall fästas på styret, högra handtaget ,på den/de cyklar som ni äger och använder. De cyklarna som eventuellt inte har buntband på styret vecka 46 kommer att forslas bort. Vi förvarar dem i tre månader om någon skulle fråga efter dem. Därefter kasseras de som eventuellt är i dåligt skick och övriga doneras.
  • Nu har vi alla börjat plocka undan på uteplatser och balkonger. Styrelsen vill här påminna om att gasoltuber skall förvaras utomhus även vintertid. Av brandsäkerhetsskäl är det inte tillåtet att ha dem inomhus eller på vinden.
  • Styrelsen vill även informera om vad som gäller när en huvudsäkring går sönder i fastigheten. Vi har haft några tillfällen då huvudsäkringen har slagit av på vinden för medlemmar. Det beror på att hushållet har använt för många elektriska apparater samtidigt och då finns det en liten risk att fastighetens huvudsäkring går sönder. Vi har säkrat för 16A. Om detta händer måste huvudsäkringen bytas ut av fastighetsskötaren och det medför en extra kostnad för föreningen. Kostnaden för bytet av huvudsäkringen kommer sedan att debiteras det hushåll som har orsakat att den har gått sönder. Om man skulle vilja ha en högre säkerhet i den egna eldriften kan man själv kontakta en behörig elfirma och beställa att elfirman säkrar upp från 16A till 20A. Kostnaden för det blir en installationskostnad samt en högre årsavgift.

 

Det var lite uppdatering ifrån Styrelsen. Tveka inte att höra av dig till oss om du undrar eller tycker något!. Det går alltid att hitta information och uppdateringar på vår hemsida:

www.brfbjorkhagen.com

 

Hälsningar Styrelsen 

genom

Agneta Johansson

Ordförande