Brf Björkhagen | 769621-1353
2 apr 2017

Uppdatering P-plats kö

Av styrelsen | 2017-04-02 21:58

Styrelsen vill informera om nya regler gällande kön till parkeringsplats i föreningen. Den person som tackar nej till en erbjuden p-plats av föreningen kommer hädanefter att plockas bort ur p-kön och blir således tvungen att göra en ny ansökan till föreningen om man åter vill söka p-plats. Vid ny ansökan placeras man sist i den aktuella p-kön.

1 apr 2017

Information till alla medlemmar i Brf Björkhagen

Av styrelsen | 2017-04-01 14:20

Styrelsen har nu erhållit besiktningsprotokollet, se bifogat 22 Mars, och har med Tornstaden diskuterat genomförande av protokollets uppkomna punkter. Lägenheterna är i fokus under nedan angivna datum-period, fastigheten i dess helhet berörs efteråt. Baserat på inplanerade underhåll under 2017 kommer även OVK (Ventilationsbesiktning i lägenhet) ske samtidigt, mer om det nedan (punkt 2). Så under 1 vecka + 1 dag detta året behöver din lägenhet finnas tillgänglig.

Följande händelser kommer att ske v.14 + v.16, (notera datumen)

1. Åtgärder från 5-årsbesiktningen

2. OVK-besiktning

 

-ÅTGÄRDER FRÅN 5-ÅRSBESIKTNINGEN:

Protokollen har nu kommit er tillhanda, det finns en ”Allmän besiktningspunkt” i Brf Björkhagens protokoll, som inkluderar byte av lampa på balkong. Så har du ingen besiktningspunkt i lägenheten – så behöver du ändå ha dörren i serviceläge din vecka. Är inte lägenhetsdörren + balkongen tillgänglig får medlemmen själv byta ut lampan till självkostnadspris.

HUS 1: (Mor Charlottasväg 3-5, Björkrisvägen 20-24) - Planerad start är v.14 den 3 – 7 April (Månd-Fred).

HUS 2: (Björkrisvägen 26, Mor Elenorasväg 4-8) – Planerad start är v.16 den 18 – 21 April (Tisd-Fred). 

Arbetet pågår mellan kl.08:00 – 17:00.

Genomförandet sker med dig, medlemmens eget ansvar, att ge tillgång till Tornstaden att komma in i din bostadsrätt för åtgärd. Det är flertalet av Tornstadens underleverantörer som kan komma att behöva tillgång till din lägenhet. Därför gäller samma förfarande som tidigare:

-Sätt dörrlås i ”Serviceläge” under Din vecka – Hela veckan.

(Är du på resa, kom ihåg att sätta dörren i rätt läge)

Dörren är låst – men Tornstadens underleverantörer kommer in med Servicenyckel. Sök på ”Serviceläge” på hemsidan för tydligare förklaring:

 www.brfbjorkhagen.com

Missas ovan kommer Tornstaden samma dag meddela styrelsen.

OBS!, OM inte lås är i serviceläge nästkommande dagar och Tornstaden inte kommer in efter 2:a försöket – försakar du din möjlighet till att få dina besiktningspunkter åtgärdade. Styrelsen kommer vid två (2) tillfällen lämna ut denna skrivelse för att säkerställa att medlemmar är informerade. 10 dagar innan, samt 5 dagar innan. -Vid 1:a tillfället 22 Mars tilldelas du även Ditt besiktningsprotokoll.

Sammanfattningsvis:

✓ Fäst besiktningsprotokoll med tejp på insidan av din ytterdörr.

✓ Tornstadens underleverantörer kommer signera att denne varit i din lägenhet och utfört åtgärd.

✓ Är alla åtgärder klara signerar du besiktningsprotokollet. Din signatur står för att åtgärderna är godkända av dig.

 OBS – här inkluderas även lampan på balkongen.

 Anser du åtgärd(er) inte vara klara – lämna in protokollet EJ påskrivet av Dig.

✓ SENAST v.42 den 20 OKTOBER ska ditt protokoll vara inlämnat i föreningsbrevlådan bredvid postfacken på adress: Björkrisvägen 22,vilket är det samma som trapphus D i hus 1. Om du själv bor i en annan uppgång kan du ta dig in i trapphus D med portkoden.

Det är ENDAST åtgärder från 5-års besiktningen 7–11 november 2016 som åtgärdas. Styrelsen ber om gott samarbete för att klarställa Brf Björkhagen.

 

-OVK-BESIKTNING:

Enligt planerat underhåll 2017 behöver lägenheternas ventilation besiktigas. Företaget som utför besiktningen heter Ventilationskontroll Aeolus AB. För att påverka Er medlemmar så lite som möjligt har vi valt att lägga OVK-besiktningen nästan samtidigt. Här behöver 92 lägenheter besiktigas = 100%.

OBS!, Får inte företaget tillgång aktuell dag debiteras extra kostnad medlemmen, ca 600 SEK/timme.

Se specifika datum nedan, info kommer sättas upp i trappuppgång för påminnelse.

Samma förutsättning som tidigare:

- HUS 1 - Sätt dörrlås i ”Serviceläge” under Din dag.

- HUS 2 - gäller Hela veckan.

- Är du på resa, kom ihåg att sätta dörren i rätt läge.

HUS 1 (Mor Charlottasväg 3-5, Björkrisvägen 20-24) - Start är v.16 den 19 April (Onsd). 

HUS 2 (Björkrisvägen 26, Mor Elenorasväg 4-8) – Start är v.16 den 20 April (Torsd). 

Arbetet pågår mellan kl.08:00 – 17:00.

Resterande underhåll under 2017 är förlagt till gården, t.ex. byte av sand m.m.

 

Att tänka på!:

-Har du katt måste du meddela detta. Sätt en lapp på din ytterdörr. Skicka ett mail till styrelsen@brfbjorkhagen.se så förbereder vi Tornstaden också.

-Har du hund i lägenheten måste du vara hemma. Arbetare får inte lov att gå in och göra arbeten i lägenheter där det finns hund ensam.

-Förbered genom att avlägsna föremål runt där arbete ska utföras.

-Har du frågor om protokollet vad de olika arbetena ska utföras i din lägenhet så kontakta vår fastighetsskötare på Kungsrikets fastighetsservice; E-post: info@kungsriketsfastighetsservice.com Telefon:: 0300-564900 / 0735 255 452.

Sammanfattning:

➢ DET ÄR MEDLEMENS ANSVAR ATT GE TORNSTADENS UNDERLEVERANTÖRER TILLGÅNG TILL LÄGENHETEN.

➢ DÖRR I SERVICELÄGE HELA DIN VECKA o Kom ihåg att det blir en bonusdag – då det är Både 5års- åtgärder + OVK-besiktning som ska utföras – se datum. o En generell punkt är att balkonglampor ska bytas – gäller alla.

➢ EFTER TVÅ TILLFÄLLEN FÖRSAKAS DIN CHANS TILL ÅTGÄRD o OVK-BESIKTNING – BARA ETT TILLFÄLLE

➢ FÄST 5-års PROTOKOLL MED TEJP PÅ INSIDAN DÖRREN

➢ VECKA 17 – SENAST 26 APRIL – LÄMNA IN DITT BESIKTNINGSPROTOKOLL I FÖRENINGSBREVLÅDAN PÅ BJÖRKRISVÄGEN 22

 

Det är mycket information på en gång, men tveka inte att ta kontakt vid oklarheter.

 

Mvh

Ordförande Martin Andréasson med styrelsemedlemmar.

 

Vid frågor kontakta: styrelsen@brfbjorkhagen.com