Brf Björkhagen | 769621-1353

Regler vid ombyggnation

Fastigheten är nu inne på sitt femte år och allt fler av medlemmarna har redan eller kommer under de närmaste åren att renovera/bygga om kök, badrum eller göra andra åtgärder i lägenheterna. När man gör det är det väldigt viktigt att tänka på några saker.

  • Man får aldrig göra ingrepp i bärande konstruktioner eller fasta installationer som exempelvis ventilation.
  • Motorfläktar får inte installeras i kök. Det ska vara fläkt med självdrag.
  • Vid renovering av badrum måste hantverkare som är våtrumscertifierade anlitas.
  • Ombyggnationer av badrum ska alltid anmälas till styrelsen. Syftet är att vi ska kunna ha gemensam kontroll över genomförda åtgärder om det skulle uppstå problem. Styrelsen ska inte godkänna ombyggnationen utan det räcker med att meddela att man ska renovera/bygga om, inte exakt vad man ska göra.
  • Större ingrepp som innebär ändrad planlösning i lägenheterna ska anmälas till styrelsen. Anmälan ska också kompletteras med ritning så den nya planlösningen kan dokumenteras.
  • När det gäller byggnation av s.k insynsskydd för uteplatser så ska den boende skicka in en ansökan på e-post till styrelsen om att få göra detta. Ansökan skall innehålla en ritning/skiss som beskriver hur insynsskyddet är tänkt att se ut och även innehålla de tänkta måtten (längd, höjd, bredd). Styrelsen tar sedan ett beslut om tillstånd för att bygga skyddet på nästkommande styrelsemöte och meddelar därefter medlemmen. Viktigt att tänkta på är att konstruktionen skall ha ett fackmannamässigt utfört utseende och att den enda godkända färgen på skydden är: Beckers Fasadlasyr Mörkbrun, Artnr: 041075.

Reglerna här ovan är till för att vi tillsammans kan säkerställa vår fastighets, och därmed våra lägenheters, långsiktiga värde.