Historik

2013-2015 - upprättades grannfastigheterna och bostadsområdet Björkris började ta form.

2013/2014 - Entreprenaden överlämnades löpande från byggherren Tornstaden och 2-års garantibesiktning genomfördes under 2013/2014.

2012 -  bildades första styrelsen och stadgar och ordnings regler upprättades samt röstades in på extra stämma.

2011 - Föreningens hus färdigställdes av byggherren Tornstaden under 2011 och inflyttningen skedde löpande.