26 okt 2016

Inför kommande 5-årsbesiktning

Av styrelsen | 2016-10-26 11:23

Under vecka 45 så kommer vår 5-årsbesiktning att genomföras. Som en liten hjälp inför besiktningen så kommer här ett exempel som visar hur besiktningsprotokollet och ritningen skall fyllas i.

OBS!, alla boende kommer att få sin lägenhetsritning i brevlådan men i vissa fall så kan ritningen vara spegelvänd. Man får i dessa fall markera nya garantipunkter så gott det går.

11 okt 2016

Information om ökade driftskostnader för Brf Björkhagen 2015

Av styrelsen | 2016-10-11 16:13

Styrelsen har anlitat företaget Sustend att upprätta en underhållsplan som ökat driftskostnaden.

Därtill gjordes en Brand & Säkerhets kontroll av Göteborgs Brandservice. Som effekt sattes skyltar upp på dörrar och vindsförråd, samt en SBA(Systematiskt BrandskyddsArbete).

Inköp av dator till styrelsen - för dokumenationshantering.

Inköp av styrelseprogram . www.styrelseproffset.se, för att skapa en långsiktig databas för Brf Björkhagen.

 

Mvh

Ordförande

Martin Andréasson

27 jun 2016

Arbete på parkeringstorget

Av styrelsen | 2016-06-27 09:15

Under v. 25-26 så pågår markarbete på p-torget för att jämna till marken.

17 jun 2016

Årsmötet 2016

Av styrelsen | 2016-06-17 08:32

Protokollet från årsmötet 2016 finns här som bifogad fil.

16 jun 2016

Lås till soprummet

Av styrelsen | 2016-06-16 12:47

Det har på senare tid varit problem med låset till soprummet som ligger mittemot skolan/förskolan. Vår fastighetsskötare Roger har därför tillfälligt tagit bort låset för att kunna laga det. Tillsvidare får man använda sin nyckeltagg för att kunna komma in i soprummet.

13 jun 2016

Måleriarbetet

Av styrelsen | 2016-06-13 21:12

Nu är Måleripanelen i full gång med målningen. De hade lite problem med liften i början av arbetet och har därför inte kommit riktigt så långt som de hade räknat med.

  • Även denna vecka 24 (13/6-17/6) är det arbete på träpaneler och de balkonger som är ut mot gatan som gäller.
  • Vi påminner om att det är viktigt att balkongen är framkomlig. Målaren behöver en arbetsyta på minst 1,5 m.
  • Vår förhoppning är att arbetet mot gatan skall vara klart i slutet av veckan eller i början på nästa, därefter börjar man på gården.

 

Vi har löpande kontakt med Måleripanelen och kommer att skicka ut ny information så fort vi får den eller minst veckovis för att hålla alla underrättade om när man kan förvänta sig att målaren kommer.

 

Frågor eller undringar tar du via mail till oss eller i föreningens brevlåda

Hälsningar

Agneta Johansson och Claudia Larsson

agneta@brfbjorkhagen.com  claudia@brfbjorkhagen.com

6 jun 2016

Måleripanelen startar sitt arbete tisdag 7/6!

Av styrelsen | 2016-06-06 12:35

Nu startar målararbetet i vår förening. I första etappen kommer man att starta med panelerna och de balkonger i båda husen som är ut mot gatorna.

Ni som har balkonger mot gatorna måste nu säkerställa framkomligheten för målarna den närmsta tiden med start på tisdag.  Flytta undan inredning och tänk på eventuella hyllor, krokar och annat som kan finnas på panelen.

Anledning till att man startar med dessa balkonger är att föreningen har tillstånd från Polisen att spärra av så att man kan parkera kranbilen. Det gäller under juni månad

Andra etappen blir inne på gården. När det närmar sig och när vi vet mer om arbetsordningen kommer ny information om det i brevlådor och på hemsidan

Frågor eller undringar tar du via mail till oss eller i föreningens brevlåda

Hälsningar

Agneta Johansson  och Claudia Larsson

agneta@brfbjorkhagen.com     claudia@brfbjorkhagen.com

12 apr 2016

Förrådsutrymmen och saker på vinden

Av styrelsen | 2016-04-12 08:36

Kära medlemmar,

Vänligen notera att det endast är våra förrådsutrymmen som ska/får användas till förvaring av medlemmarnas bohag. Att ställa möbler, kartonger och överbliven gods i korridorerna/vårt gemensamma utrymme på vinden är strängeligen
förbjudet enligt brandrisken. Oidentifierade föremål utanför förrådsutrymmena/i vindskorridorerna kommer att beivras omgående och på sikt slängas av fastighetsskötaren.

3 apr 2016

Målningsarbete med start v.14

Av styrelsen | 2016-04-03 16:30

Med start måndagen den 4/4 kommer alla möbler, sandlåda, gungställning, träpartier runt cykelskyddet mm att tvättas och därefter målas/oljas.

Arbetet beräknas pågå i 2v.

 

Utöver detta så kommer även alla insynsskydd vid altanerna på markplan att tvättas och därefter påbörjas lasering av dessa.

Vänligen avlägsna möbler som står nära insynsskydden, ta bort ev uppsatta saker mm, för att underlätta arbetet.

Arbetet beräknas pågå i 3v.

 

Lappar kommer sättas upp med nymålat, men var försiktig kommande tiden med kläder o dyl på barnen.

9 mar 2016

Information gällande takarbete

Av styrelsen | 2016-03-09 11:32

Från den 15/3 kommer plåtarbeten på taket utföras av Tornstaden vid Mor Eleonoras väg. 

Vid frågor - kontakta Mikael Högenberg: 

0765-481556

8 feb 2016

Information om markarbete

Av styrelsen | 2016-02-08 10:00

Styrelsen vill informera om att Statkraft utför fjärrvärme relaterat arbete v.6-7 på vårt parkeringstorg intill åkern om vädret tillåter (se länkad bild).

9 jan 2016

Hej alla Brf Björkhagen-medlemmar!

Av styrelsen | 2016-01-09 19:50

Vi vill med denna skrivelse informera om små händelser 2015, det har varit många lärdomar för mig som ny ordförande och även för nya medlemmar i styrelsen. Framtiden går i förändringens tider, vi arbetar mycket med information, kommunikation och transparens i styrelsen för att kunna hjälpa alla medlemmar i föreningen. Mer om det längre ner samt lite information om planerat underhåll under 2016.

Nya hus har producerats i området (Röda & Bruna). I samband med detta har utrymme skapats med hänsyn till arbetsregler(skyddsavstånd), t.ex. genom att några parkeringsplatser ej varit tillgängliga samt ”katter och stenar” har flyttats in på gården. Stenornamenten undersöker vi om de kan vara kvar då responsen varit positiv för gårdens inramning. Inför Jan-2016 räknar vi med full beläggning på Brf Björkhagens 49 P-platser samt utreder möjligheten att skapa några p-platser på torget(utanför M.Eleonoras väg 8) som vi har servitut på. Vi ser att det skulle behövas fler p-platser kopplade till föreningen, men områdets utformning initialt har gjort att 49 platser tilldelats Brf Björkhagen.

Vad som är nytt för styrelsen är ett administrativt hjälpverktyg som heter styrelseproffset.se, och som gett oss möjligheten att själva ändra i, och skapa en mer informativ hemsida. www.brfbjorkhagen.com är nu uppdaterad för i första hand medlemmar, men även för yttre intressenter. I samband med att frågor inkommer så sätter vi upp svaren på hemsidan också. Via portalen ’styrelseproffset’ kan vi således administrera styrelsens arbete och ändra på hemsidan. Till exempel information om:

-området Björkhagen                    -för nyinflyttade                    -om lägenheten

-Styrelsen                                   -felanmälan                          -för mäklare m.m.

Vi ber dig att titta högst upp på din hyresavi under Meddelande, där finns en portal-hänvisning (husjuristerna.realportal.nu) med ditt specifika Användarnamn och Lösenord. Vänligen komplettera kontaktinformationen med telefonnummer och E-mail, då underlättar det för styrelsen att komma i kontakt med dig vid behov. Mer om detta finns på hemsidan under ”Information till nyinflyttade”.

2016, nytt år - nya möjligheter! Det är planerat flera underhåll i föreningen, bland annat målning av ytterdörrar, gungställning, parkbänkar på gården och målning av fasaden. (Husets träfasader+balkongernas fasader) Staket vid balkong/uteplats på markplan, bakom cykelställ samt mitt på gården är inplanerade först 2018.

Tänk på att stuva undan det du har på balkongen, så du enkelt kan flytta på det i April-Maj så målaren kommer åt träväggen. Så fort vädret tillåter startar vi med underhållet. Vi informerar mer om detta i mars månad till berörda lägenhetsinnehavare med träfasad på balkong där tillgång efterfrågas av entreprenör.

Sammanfattningsvis, en mer informativ hemsida, en sida för upprättande av felanmälan så sakkunnig person får anmälan och styrelsen ber om din hjälp för att lättare komma i kontakt med dig/Er. Och lite information om planerat underhåll 2016.

 

Väl mött & Vänliga hälsningar

 

Martin Andréasson, Markus Pipusch, Birgitta Tegenstrand, Agneta Johansson, Mattias Engblom, Fredrik Andersson, Claudia Larsson

 

P.S Glömt inte att maila styrelsen om vad Du efterfrågar på hemsidan!

 

Praktisk information:

Felanmälan:

-Anmäls via hemsidan www.brfbjorkhagen.com under fliken Felanmälan.

-Klicka på ”upprätta Felanmälan”, du kommer till kungsriketsfastighetsservice som är vår fastighetsskötare.

-Fyll i sidan och ange ärende. (Kontaktnummer finns att tillgå vid akuta ärenden)

(Kontakta EJ Tornstaden – då vet varken fastighetsskötaren eller styrelsen om problemet)