Regler vid ombyggnation


  • Man får aldrig göra ingrepp i bärande konstruktioner eller fasta installationer som exempelvis ventilation.
  • Motorfläktar får inte installeras i kök. Det ska vara fläkt med självdrag.
  • Vid renovering av badrum måste hantverkare som är våtrumscertifierade anlitas.
  • Ombyggnationer av badrum ska alltid anmälas till styrelsen. Syftet är att vi ska kunna ha gemensam kontroll över genomförda åtgärder om det skulle uppstå problem. Styrelsen ska inte godkänna ombyggnationen utan det räcker med att meddela att man ska renovera/bygga om, inte exakt vad man ska göra.
  • Större ingrepp som innebär ändrad planlösning i lägenheterna ska anmälas till styrelsen. Anmälan ska också kompletteras med ritning så den nya planlösningen kan dokumenteras.
  • När det gäller byggnation av vind/insynsskydd för uteplatser så ska den boende skicka in en ansökan på e-post till styrelsen om att få göra detta. Ansökan skall innehålla en ritning/skiss som beskriver hur vind/insynsskyddet är tänkt att se ut och även innehålla de tänkta måtten (längd, höjd, bredd). Styrelsen tar sedan ett beslut om tillstånd för att bygga skyddet på nästkommande styrelsemöte och meddelar därefter medlemmen. Viktigt att tänkta på är att konstruktionen skall ha ett fackmannamässigt utfört utseende och att den enda godkända färgen på insynsskydden är: Beckers Fasadlasyr Mörkbrun, Artnr: 041075. Vill du sätta upp vind/insynsskydd så rekommenderas firman Markis. För att fastigheten ska bibehålla sitt enhetliga utseende så måste färgsättningen på vind/insynsskydd vara i Föreningens förutbestämda färg val och enfärgade vilket också följer arkitektens instruktion. Markisväv monteras som vindskydd på balkongräcke med öljetter på 300mm c/c, buntband träs igenom öljetter i över & underkant för att hålla väven på plats. Vävfärg 94/97 snarlik grå fasadfärg. Om du är intresserad av vind/insynsskydd så kontaktar du styrelsen så får du kontaktuppgifter och riktlinjer för att ta in en offert via Markis. Alla andra lösningar som sätts upp kommer att uppmärksammas och tas bort!. Åkommor på balkongräcke eller fasad debiteras Brf-innehavare.

Reglerna här ovan är till för att vi tillsammans kan säkerställa vår fastighets, och därmed våra lägenheters, långsiktiga värde.