Trivselregler

I en bostadsrättsförening äger du och dina grannar huset tillsammans (inkl gemensamma utrymmen), men du bestämmer själv över underhållet av din bostad.

För den som vill påverka sitt boende och sin närmiljö så finns det goda möjligheter till det. Som medlem i bostadsrättsföreningen kan du på årsstämman vara med och välja styrelse, revisorer och besluta om föreningens ekonomi.

Grannsämja

För att grannsämja skall fungera krävs att vi visar hänsyn och generositet mot andra och deras vanor. Att spika och borra sena kvällar och tidiga morgnar gör ingen glad. Högt uppskruvad musik och TV-ljud eller att du går omkring i träskor kan också sätta grannsämjan på prov.

För att undvika störningar med buller inom fastigheten så gäller att tystnad normalt skall råda mellan kl 22:00 och 07:00 på vardagar och 23:00-09:00 på helger. Arbete som ger upphov till störande ljud, exempelvis borrning, sågning eller spikning, får endast ske mellan 09-19. Vid arbete som kommer ske under en längre tid, exempelvis i flera dagar, bör du informera dina grannar i förväg.

Planerar du att bjuda in till fest kan det vara på sin plats med en förvarning. Då brukar de flesta grannar acceptera att du är mer högljudd än vanligt. Nästa gång är det kanske deras tur. Tänk också på att visa hänsyn mot dina grannar när du använder din uteplats/balkong/terrass. Piska inte mattor och vattna inte blommorna så att det rinner ner till grannen. Släng inte heller cigarettfimpar från balkongen. Krukor med avrinnings hål måste ha underfat och balkong hängda amplar och blomlådor är förbjudet om man har grannar under sig.

Raketer eller annan typ av fyrverkeri får inte avskjutas inom fastighetsområdet.

Husdjur

För dig som har husdjur så gäller det att ta hänsyn till övriga boende i huset som av olika skäl inte tycker om djur eller är pälsdjursallergiker. För att ha ormar och ödlor i lägenheten krävs tillstånd av styrelsen och Länsstyrelsen i Hallands län, veterinärenheten.

Entré och trapphus

Entréerna och trapphusen är de platser i huset där vi ofta möts och är ansiktet utåt. Är det städat och rent ger det en signal om god ordning i huset.

För utrymning, städning, underhåll, sjuktransporter mm ska kunna ske så får trapphuset inte användas som förvaringsplats. Kraven från brandmyndigheten är höga och det får alltså inte finnas något som hindrar en utrymning.

För cyklar och barnvagnar finns det särskilda utrymmen. Föreningen har cykelställ in mot gården. Övriga föremål (entrémattor, skor pulkor mm) skall förvaras i lägenheten eller i vindförråd. Samma gäller vindsgångar och passager.

Lämna inte heller entrédörrar öppna, detta förhindrar att obehöriga kommer in i fastigheten. 

Övriga utrymmen

Om alla hjälps åt att hålla ordning i de gemensamma förråden för cyklar och barnvagnar blir det mycket lättare att hitta sina egna saker. Kom ihåg att släcka och låsa efter dig när du varit i lägenhetsförråd och cykelrum etc. Trasiga cyklar och barnvagnar m.m skall fraktas bort av ägaren och inte lämnas kvar eller ställas i något av soprummen. Det är bra om vi är lite observanta när det gäller de gemensamma utrymmena, då minskar risken för inbrott och skadegörelse.

Sopor

I fastigheten finns 2 st soprum. Standardutförande med kärl för hushållssopor, pappersförpackningar, tidningar, glasförpackningar, plast,wellpapp, och metal. Separata kärl finns för batterier samt ljuskällor.

Större grovsopor ska köras av medlemmen själv till kommunens återvinningscentraler.

Föreningen får betala om grovsopor förekommer i soputrymmen.

Wellpapp och pappförpackningar skall vikas ihop så att de tar minsta möjliga plats. Inget avfall, oavsett orsak, får ställas på golvet/utanför sopkärlen som finns i soprummen. Det finns tydliga skyltar över samtliga kärl i samtliga soprum med exempel på vad som får och inte får slängas i aktuella kärl.

Avfall som det inte finns kärl för (möbler, cyklar, barnvagnar o dyl) skall av var och en fraktas bort till närmaste återvinningscentral. När det gäller miljöfarligt avfall (färg, lim, bilbatterier) så kan man lämna sådant förutom på återvinnings- stationerna även på bensinstationerna OKQ8 eller statoil. Det finns en extra batteriholk samt pantmaskin i ICA- eller Willys-affären

Utemiljön

Våra gemensamma ytor på gården, lekplatsen etc är till för alla och vi har alla i föreningen ett gemensamt ansvar för att god ordning upprätthålls. Grillning på gården med kolgrill går bra men vid grillning på balkong/uteplats är det endast gas eller el grill som är godkänt.

Efter grillning på gården är det självklart att man sedan städar upp efter sig och tar med sig soporna hem. Papperskorgarna på gården klarar inte av så stora mängder sopor. Grönytorna (klippning av gräsmattan, skötsel av buskar) sköts av föreningens fastighetsförvaltare.

Föräldrarna ansvarar för skador som uppstår på träd, buskar och övriga planteringar liksom väggar, fönster och andra föremål.
Oavsett aktivitet gäller naturligtvis att ej störa eller förstöra. För att alla skall trivas gäller även följande:

Bollsparkning är tillåten (med mjuk boll utan sömmar) men endast på gräset och på säkert avstånd från blommor och buskar.
Vår innergård är privat och inte allmän som många (utomstående) tror. Det är därför inte fel att ifrågasätta om någon rör sig på innergården. Självklart är medlemmarnas vänner välkomna.

Att rasta hunden på våra gemensamma ytor är självklart inte tillåtet. Hunden skall hållas kopplad och under uppsikt.

På senvinter och vår är gräsmattan extra känslig för slitage och för den som bara skall passera över gården, rekommenderas därför att använda gången.