Andrahandsuthyrning

Information om andrahandsuthyrning.

Ansökan om uthyrning i andrahand ska ske skriftligt av bostadsrättsinnehavaren 2 månader innan uthyrningen är tänkt att påbörjas.

I  ansökan ska det stå:

•  Hur lång tid bostaden ska hyras ut, (uthyrning beviljas 1 år i taget, möjlighet till förlängning finns om ny ansökan inkommer)

•  Skäl till varför medlemmen hyr ut i andra hand

•  Namn och personnr. på personen som ska hyra i andrahand

 

Styrelsen beviljar uthyrning i max 1 år i taget enligt stadgarna om giltigt skäl finns. Möjlighet till förlängning finns om ny ansökan inkommer.

Giltigt skäl är studier, arbete på annan ort, Sambo boende eller andra beaktningsvärda skäl.

OBS, är man innehavare av en p-plats och vill hyra ut denna i andrahand så krävs styrelsens skriftliga samtycke för att få göra detta också. Även i dessa fall krävs en skriftlig ansökan till styrelsen.

OBS 2, under pågående lägenhetsuthyrning i andrahand så vidarebefordras ingen post till någon annan adress. 

 

Beslut om lov att få hyra ut i andrahand fattas på närmast kommande styrelsemöte. Medlemmen informeras om beslutet skriftligt.

 

Efter beslut

 

Styrelsen ska få en kopia på kontraktet mellan medlem och andrahandshyresgäst. Detta ska medlemmen skicka in till styrelsen innan uthyrningen påbörjats.

Medlemmen ska också lämna kontaktadress och telefonnummer där styrelsen kan nå medlemmen under uthyrningstiden.