Brandskyddsregler

Förenklad version ( se bilaga för mer information)

Skyldighet enligt lag Den 1 januari 2004 trädde Lagen om skydd mot olyckor i kraft, som ersatte Räddningstjänstlagen. Lagen innebär att brf Björkhagen i egenskap av fastighetsägare ska arbeta systematiskt med brandskydd och göra allt den kan för att förhindra att brand uppstår.

 

Föreningen har därför valt att bedriva det systematiska brandskyddsarbetet genom att:

• Utse en styrelseledamot som brandskydds ansvarig

• 2 gånger per år genomföra internkontroller och riksinventeringar av fastigheten. 

• Säkerställa att utrymningsvägar är korrekt utmärkta och dokumenterade 

• Informera och påminna om de brandskyddsregler som gäller för föreningen.

• Verka för att medlemmarna ska ha en god förståelse för brandskyddets betydelse så att alla kan bidra till en god säkerhet.

 

Brandskyddsregler brf Björkhagen

Styrelsen vill särskilt informera om följande speciella riskområden och riskbeteenden:

Våra branddörrar som leder till entré, trapphus, vinds gångar m.m. får inte ställas upp eller blockeras. Dörrarna ska hindra och försena spridning av en eventuell brand eller rök.

Ingenting får förvaras eller placeras (t.ex cyklar / barnvagnar) i allmänna utrymmen såsom trapphus, våningsplan och vinds gångar. Dessa skall hållas fria från brännbart material och sådant som är i vägen vid en utrymning.

Det finns otaliga exempel i samhället där personer till synes oförklarligt har startat bränder i portgångar och i trapphus. Det som inte finns går heller inte att tända på.

Det är förbjudet att röka i fastighetens allmänna utrymmen.

Det får inte förekomma öppen eld i allmänna utrymmen samt på balkongen.

Blinkande lysrör är en vanlig anledning till brand, om du upptäcker det i allmänna utrymmen så gör omgående en felanmälan till fastighetsskötaren eller styrelsen.

Elinstallationer i lägenheten skall vara fackmannamässigt utförda.

Brandvarnare skall monterats i varje lägenhet, du som lägenhetsinnehavare ansvarar själv för underhållet på denna så som batteribyte och kontroll.

Förvaring av brandfarliga varor t.ex: 

Bensin, koncentrerad spolarvätska, tändvätska, spray-burkar, aceton, gasol, förtunning mm. 

Dessa får inte förvaras i vindsutrymmen.

Man får förvara i lägenheten, sprayburkar och gasol flaskor av högst 5 liters storlek och brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek.