Vanliga mäklarfrågor

Kontaktuppgifter - Nabo:

Utdrag ur medlems- och lägenhetsuppgifter kan fås från föreningens ekonomiska förvaltare, Nabo:

Postadress:


Kabyssgatan 4D
120 30
Stockholm

Kontakt:

Tel: 010-288 00 00

support@nabo.se


Mäklare kan göra en begäran om utdrag – kallad Mäklarinformation – till Nabo på e-post: support@nabo.se  Med begäran skall även bifogas en fullmakt eller ett förmedlingsuppdrag, för att utvisa behörighet.

Utdraget som Nabo därefter sänder ut innehåller bland annat information om:

  • Lägenhetsstorlek- rum och yta
  • Andelstal
  • Årsavgift
  • Förmögenhetsvärde
  • Preliminär elavgift
  • Ägare och ägarandelar
  • Panthavare och pantsättningsdatum

Finns det några planerade avgiftshöjningar eller större ombyggnationer?

Gällande ombyggnationer nej, enbart löpande underhåll. Föreningen har höjt avgiften vid 2 tillfällen 2023 och 2024 pga den ekonomiska konjunkturen och ränteläget.

Tillåts ägande av juridisk person?

Medlemskap i föreningen beviljas av styrelsen endast till fysiska personer, enligt stadgarna.

Finns det specifika krav på fördelning av ägarandelar?

Föreningen gör en bedömning i varje fall kring medlemskapet. Målsättningen är att ha en långsiktig, aktiv och närvarande medlemsbas. Finns skäl kan annan släkt – barn och/eller föräldrar – förutom de boende accepteras som medlemmar, till exempel för att säkerställa ekonomisk trygghet.

När hanteras medlemsansökningar?

På nästkommande ordinarie styrelsemöte. Styrelsen har möte minst 1 gång varje månad.

Vad gäller med el, vatten, värme och ventilation?

I månadsavgiften ingår värme (fjärrvärme) och vatten. El-avgift faktureras separat av den el-leverantör som den enskilda lägenheten har valt. 
 
Fastigheten ventileras med så kallad mekanisk frånluft. Lägenhetsinnehavaren har därmed inte någon egen fläktutrustning.

Ingår bredband och kabel-TV?

Ja, huset är ett så kallat Tele2 hus. I medlemsavgiften ingår ett baspaket från Tele2 gällande Tv och bredband. Medlemmen kan mot avgift uppgradera sin bredbandsanslutning via Tele2.

Finns det parkeringsplatser?

Ja, 49 st och kö-system tillämpas. Kötiden för parkeringsplats varierar mellan cirka 1-3 år.