Vanliga mäklarfrågor

Kontaktuppgifter - Husjuristerna:

Utdrag ur medlems- och lägenhetsuppgifter kan fås från föreningens ekonomiska förvaltare, Husjuristerna AB.
Postadress:
Brf Björkhagen
c/o Husjuristerna AB
Vasagatan 34
411 24 Göteborg
 
Kontakt
0703 - 43 21 64
e-post: boende@husjuristerna.se
Mäklare kan göra en begäran om utdrag – kallad Mäklarinformation – till Husjuristerna på e-post boende@husjuristerna.se. Med begäran skall även bifogas en fullmakt eller ett förmedlingsuppdrag, för att utvisa behörighet.

Utdraget som Husjuristerna därefter sänder ut innehåller bland annat information om:

  • Lägenhetsstorlek- rum och yta
  • Andelstal
  • Årsavgift
  • Förmögenhetsvärde
  • Preliminär elavgift
  • Ägare och ägarandelar
  • Panthavare och pantsättningsdatum

Finns det några planerade avgiftshöjningar eller större ombyggnationer?

Nej, enbart löpande underhåll.

Årsavgiften tas ut periodiserat per månad. Månadsavgiften har varit oförändrad från 2013, på grund av det gynnsamma ränteläget och god ekonomi i föreningen.

Tillåts ägande av juridisk person?

Medlemskap i föreningen beviljas av styrelsen endast till fysiska personer, enligt stadgarna.

Finns det specifika krav på fördelning av ägarandelar?

Föreningen gör en bedömning i varje fall kring medlemskapet. Målsättningen är att ha en långsiktig, aktiv och närvarande medlemsbas. Finns skäl kan annan släkt – barn och/eller föräldrar – förutom de boende accepteras som medlemmar, till exempel för att säkerställa ekonomisk trygghet.

När hanteras medlemsansökningar?

På nästkommande ordinarie styrelsemöte. Styrelsen har möte minst 1 gång varje månad.

Vad gäller med el, vatten, värme och ventilation?

I månadsavgiften ingår värme (fjärrvärme) och vatten. El-avgift faktureras separat av den el-leverantör som den enskilda lägenheten har valt. 
 
Fastigheten ventileras med så kallad mekanisk frånluft. Lägenhetsinnehavaren har därmed inte någon egen fläktutrustning.

Ingår bredband och kabel-TV?

Ja, huset är ett såkallat ComHem - hus. I medlemsavgiften ingår ett baspaket från ComHem samt (Fiber) bredbandsuppkoppling på 50/10 Mbps. Medlemmen kan mot avgift uppgradera sin bredbandsanslutning via ComHem.

Finns det parkeringsplatser?

Ja, 49 st och kö-system tillämpas. Kötiden för parkeringsplats varierar mellan cirka 1-3 år.