Brf Björkhagen | 769621-1353

Vanliga mäklarfrågor

Kontaktuppgifter - Husjuristerna:

Utdrag ur medlems- och lägenhetsuppgifter kan fås från föreningens ekonomiska förvaltare, Husjuristerna AB.
Postadress:
Brf Björkhagen
c/o Husjuristerna AB
Vasagatan 34
411 24 Göteborg
 
Kontakt
0703 - 43 21 64
e-post: boende@husjuristerna.se
Mäklare kan göra en begäran om utdrag – kallad Mäklarinformation – till Husjuristerna på e-post boende@husjuristerna.se. Med begäran skall även bifogas en fullmakt eller ett förmedlingsuppdrag, för att utvisa behörighet.

Utdraget som Husjuristerna därefter sänder ut innehåller bland annat information om:

  • Lägenhetsstorlek- rum och yta
  • Andelstal
  • Årsavgift
  • Förmögenhetsvärde
  • Preliminär elavgift
  • Ägare och ägarandelar
  • Panthavare och pantsättningsdatum

Finns det några planerade avgiftshöjningar eller större ombyggnationer?

Nej, enbart löpande underhåll.

Höjning av årsavgift med 3% skedde den 1 Januari 2013 och hyran höjdes då också med 100 kr/ månad till 300 kr/månad.

Årsavgiften tas ut periodiserat per månad. Månadsavgiften har varit oförändrad från 2013, på grund av det gynnsamma ränteläget och god ekonomi i föreningen.

Tillåts ägande av juridisk person?

Medlemskap i föreningen beviljas av styrelsen endast till fysiska personer, enligt stadgarna.

Finns det specifika krav på fördelning av ägarandelar?

Föreningen gör en bedömning i varje fall kring medlemskapet. Målsättningen är att ha en långsiktig, aktiv och närvarande medlemsbas. Finns skäl kan annan släkt – barn och/eller föräldrar – förutom de boende accepteras som medlemmar, till exempel för att säkerställa ekonomisk trygghet.

När hanteras medlemsansökningar?

På nästkommande ordinarie styrelsemöte. Styrelsen har möte minst 1 gång varje månad.

Vad gäller med el, vatten, värme och ventilation?

I månadsavgiften ingår värme (fjärrvärme) och vatten. El-avgift faktureras separat av den el-leverantör som den enskilda lägenheten har valt. 
 
Fastigheten ventileras med så kallad mekanisk frånluft. Lägenhetsinnehavaren har därmed inte någon egen fläktutrustning.

Ingår bredband och kabel-TV?

Ja, huset är ett såkallat ComHem - hus. I medlemsavgiften ingår ett baspaket från ComHem samt (Fiber) bredbandsuppkoppling på 50/10 Mbps. Medlemmen kan mot avgift uppgradera sin bredbandsanslutning via ComHem.

Finns det parkeringsplatser?

Ja, 49 st och kö-system tillämpas. Kötiden för parkeringsplats varierar mellan cirka 1-3 år.