Styrelsen

För kontakt med styrelsen ber vi dig att alltid primärt använda "Kontakta oss" - fliken snarare än att kontakta enskilda styrelsemedlemmar direkt. För information om hur du felanmäler, se "Felanmälan" i menyn. 

Styrelsesammansättning

Styrelsens sammansättning är följande:

Befattning Namn E-post Ansvarsområde
Ordförande Agneta Johansson agneta@brfbjorkhagen.com Leverantörsavtal, ekonomi, underhåll
Vice.ordf Mattias Engblom mattias@brfbjorkhagen.com Underhållsplan, Hemsida, Styrelsemail
Kassör Michael Ytterholm michael@brfbjorkhagen.com Ekonomiansvarig, Brandskyddsfrågor
Sekreterare Niklas Lennerstad niklas@brfbjorkhagen.com Information till medlemmar, Dokumenthantering,

Ledamot

Fredrik Andersson

fredrik@brfbjorkhagen.com

Lägenhetsfrågor, underhåll

Ledamot Suzanne Bukk suzanne@brfbjorkhagen.com

Parkeringskö, Lägenhetsfrågor, underhåll