Brf Björkhagen | 769621-1353
9 jan 2016

Hej alla Brf Björkhagen-medlemmar!

Av styrelsen | 2016-01-09 19:50

Vi vill med denna skrivelse informera om små händelser 2015, det har varit många lärdomar för mig som ny ordförande och även för nya medlemmar i styrelsen. Framtiden går i förändringens tider, vi arbetar mycket med information, kommunikation och transparens i styrelsen för att kunna hjälpa alla medlemmar i föreningen. Mer om det längre ner samt lite information om planerat underhåll under 2016.

Nya hus har producerats i området (Röda & Bruna). I samband med detta har utrymme skapats med hänsyn till arbetsregler(skyddsavstånd), t.ex. genom att några parkeringsplatser ej varit tillgängliga samt ”katter och stenar” har flyttats in på gården. Stenornamenten undersöker vi om de kan vara kvar då responsen varit positiv för gårdens inramning. Inför Jan-2016 räknar vi med full beläggning på Brf Björkhagens 49 P-platser samt utreder möjligheten att skapa några p-platser på torget(utanför M.Eleonoras väg 8) som vi har servitut på. Vi ser att det skulle behövas fler p-platser kopplade till föreningen, men områdets utformning initialt har gjort att 49 platser tilldelats Brf Björkhagen.

Vad som är nytt för styrelsen är ett administrativt hjälpverktyg som heter styrelseproffset.se, och som gett oss möjligheten att själva ändra i, och skapa en mer informativ hemsida. www.brfbjorkhagen.com är nu uppdaterad för i första hand medlemmar, men även för yttre intressenter. I samband med att frågor inkommer så sätter vi upp svaren på hemsidan också. Via portalen ’styrelseproffset’ kan vi således administrera styrelsens arbete och ändra på hemsidan. Till exempel information om:

-området Björkhagen                    -för nyinflyttade                    -om lägenheten

-Styrelsen                                   -felanmälan                          -för mäklare m.m.

Vi ber dig att titta högst upp på din hyresavi under Meddelande, där finns en portal-hänvisning (husjuristerna.realportal.nu) med ditt specifika Användarnamn och Lösenord. Vänligen komplettera kontaktinformationen med telefonnummer och E-mail, då underlättar det för styrelsen att komma i kontakt med dig vid behov. Mer om detta finns på hemsidan under ”Information till nyinflyttade”.

2016, nytt år - nya möjligheter! Det är planerat flera underhåll i föreningen, bland annat målning av ytterdörrar, gungställning, parkbänkar på gården och målning av fasaden. (Husets träfasader+balkongernas fasader) Staket vid balkong/uteplats på markplan, bakom cykelställ samt mitt på gården är inplanerade först 2018.

Tänk på att stuva undan det du har på balkongen, så du enkelt kan flytta på det i April-Maj så målaren kommer åt träväggen. Så fort vädret tillåter startar vi med underhållet. Vi informerar mer om detta i mars månad till berörda lägenhetsinnehavare med träfasad på balkong där tillgång efterfrågas av entreprenör.

Sammanfattningsvis, en mer informativ hemsida, en sida för upprättande av felanmälan så sakkunnig person får anmälan och styrelsen ber om din hjälp för att lättare komma i kontakt med dig/Er. Och lite information om planerat underhåll 2016.

 

Väl mött & Vänliga hälsningar

 

Martin Andréasson, Markus Pipusch, Birgitta Tegenstrand, Agneta Johansson, Mattias Engblom, Fredrik Andersson, Claudia Larsson

 

P.S Glömt inte att maila styrelsen om vad Du efterfrågar på hemsidan!

 

Praktisk information:

Felanmälan:

-Anmäls via hemsidan www.brfbjorkhagen.com under fliken Felanmälan.

-Klicka på ”upprätta Felanmälan”, du kommer till kungsriketsfastighetsservice som är vår fastighetsskötare.

-Fyll i sidan och ange ärende. (Kontaktnummer finns att tillgå vid akuta ärenden)

(Kontakta EJ Tornstaden – då vet varken fastighetsskötaren eller styrelsen om problemet)