Brf Björkhagen | 769621-1353

Trivselregler

I en bostadsrättsförening äger du och dina grannar huset tillsammans (inkl gemensamma utrymmen), men du bestämmer själv över underhållet av din bostad.

För den som vill påverka sitt boende och sin närmiljö så finns det goda möjligheter till det. Som medlem i bostadsrättsföreningen kan du på årsstämman vara med och välja styrelse, revisorer och besluta om föreningens ekonomi.

Grannsämja

För att grannsämja skall fungera krävs att vi visar hänsyn och generositet mot andra och deras vanor. Att spika och borra sena kvällar och tidiga morgnar gör ingen glad. Högt uppskruvad musik och TV-ljud eller att du går omkring i träskor kan också sätta grannsämjan på prov.

För att undvika störningar med buller inom fastigheten så gäller att tystnad normalt skall råda mellan kl 22:00 och 07:00 på vardagar och 23:00-09:00 på helger. Arbete som ger upphov till störande ljud, exempelvis borrning, sågning eller spikning, får endast ske mellan 09-19. Vid arbete som kommer ske under en längre tid, exempelvis i flera dagar, bör du informera dina grannar i förväg.

Planerar du att bjuda in till fest kan det vara på sin plats med en förvarning. Då brukar de flesta grannar acceptera att du är mer högljudd än vanligt. Nästa gång är det kanske deras tur. Tänk också på att visa hänsyn mot dina grannar när du använder din uteplats/balkong/terrass. Piska inte mattor och vattna inte blommorna så att det rinner ner till grannen. Släng inte heller cigarettfimpar från balkongen. Krukor med avrinnings hål måste ha underfat och balkong hängda amplar och blomlådor är förbjudet om man har grannar undersig.

Allmänna utrymmen

Entré och trapphus

Entréerna och trapphusen är de platser i huset där vi ofta möts och är ansiktet utåt. Är det städat och rent ger det en signal om god ordning i huset.

För utrymning, städning, underhåll, sjuktransporter mm ska kunna ske så får trapphuset inte användas som förvaringsplats. Kraven från brandmyndigheten är höga och det får alltså inte finnas något som hindrar en utrymning.

För cyklar och barnvagnar finns det särskilda utrymmen. Föreningen har cykelställ in mot gården. Övriga föremål (entrémattor, skor pulkor mm) skall förvaras i lägenheten eller i vindförråd. Samma gäller vindsgångar och passager.

Lämna inte heller entrédörrar öppna, detta förhindrar att obehöriga kommer in i fastigheten.

Parkering

Alla numrerade P-platser kräver parkeringstillstånd utfärdat av styrelsen. Parkeringskö tillämpas och endast en P-plats per hushåll, om inte särskilda skäl kan presenteras.

Övriga föremål såsom cyklar, bilbarnstolar, däck, vätskor mm är inte tillåtet att förvara där. Reparationsarbeten och tvätt är inte tillåtna på parkeringsplatsen.
 

Övriga utrymmen

Om alla hjälps åt att hålla ordning i de gemensamma förråden för cyklar och barnvagnar blir det mycket lättare att hitta sina egna saker. Kom ihåg att släcka och låsa efter dig när du varit i lägehetsförråd och cykelrum etc. Trasiga cyklar och barnvagnar m m skall fraktas bort av ägaren och inte lämnas kvar eller ställas i något av soprummen.
Det är bra om vi är lite observanta när det gäller de gemensamma utrymmena. Då minskar risken för inbrott och skadegörelse.

Sopor

I fastigheten finns 2 st soprum. Standardutförande med kärl för hushållssopor, pappersförpackningar, tidningar, glasförpackningar, plast,wellpapp, och metal. Separata kärl finns för batterier samt ljuskällor.

Större grovsopor ska köras av medlemmen själv till kommunens återvinningscentraler.

Föreningen får betala om grovsopor förekommer i soputrymmen.

Wellpapp och pappförpackningar skall vikas ihop så att de tar minsta möjliga plats. Inget avfall, oavsett orsak, får ställas på golvet/utanför sopkärlen som finns i soprummen. Det finns tydliga skyltar över samtliga kärl i samtliga soprum med exempel på vad som får och inte får slängas i aktuella kärl.

Avfall som det inte finns kärl för (möbler, cyklar, barnvagnar o dyl) skall av var och en fraktas bort till närmaste återvinningscentral. När det gäller miljöfarligt avfall (färg, lim, bilbatterier) så kan man lämna sådant förutom på återvinnings- stationerna även på bensinstationerna OKQ8 eller statoil. Det finns en extra batteriholk samt pantmaskin i ICA- eller Willys-affären.

Inre underhåll

För kyl/frys, diskmaskin och spis, som från fabrik är försedd med jordad stickpropp är det tillåtet att själva ansluta till elnätet. För torkskåp/torktumlare gäller att installationen skall göras av behörig installatör. Spara informationsbroschyrerna!

Var uppmärksam på läckage och vattenskador. Stäng alltid av vattnet till disk- och tvättmaskin när de inte används.
Alla fasta el- och vattenanslutningar måste göras av en behörig installatör annars gäller inte försäkringar och garantier. Lägenheterna är försedda med jordfelsbrytare.

Vill du sätta upp vind/insynsskydd så rekommenderas firman Markis. För att fastigheten ska bibehålla sitt enhetliga utseende så måste färgsättningen på vind/insynsskydd vara i Föreningens förutbestämda färg val och enfärgade vilket också följer arkitektens instruktion. Markisväv monteras som vindskydd på balkongräcke med öljetter på 300mm c/c, buntband träs igenom öljetter i över & underkant för att hålla väven på plats. Vävfärg 94/97 snarlik grå fasadfärg. Om du är intresserad av vind/insynsskydd så kontaktar du styrelsen så får du kontaktuppgifter och riktlinjer för att ta in en offert via Markis. Alla andra lösningar som sätts upp kommer att uppmärksammans och tas bort!. Åkommor på balkongräcke eller fasad debiteras Brf-innehavare. 

För el, tele och it ansvarar bostadsrättsföreningen liksom elcentral, elledning i lägenheten, eluttag, strömbrytare och jordfelsbrytare. Du är själv ansvarig för att elinstallationerna i din lägenhet inte har några synliga fel eller skador. Upptäcker du något fel skall du omedelbart kontakta fastighetsförvaltaren. Det är också du som ansvarar för att de anslutna elapparaterna och armaturerna är i gott skick.

Brf-innehavaren är ansvarig för brandvarnarna (batteribytes fria i 10 år) som fanns monterade vid inflyttningen. Föreningen rekommenderar att du sätter upp ytterligare brandvarnare samt regelbunden kontroll av funktionen samt batteribyte vid behov. De brandvarnarna som sitter som standard går det inte att byta batteri på utan man får byta hela brandvarnaren.

Elsäkerhet

Gör en egen liten elbesiktning i din lägenhet. Det finns ofta ganska enkla åtgärder som kan höja elsäkerheten väsentligt. Ju fler elsladdar och skarvar desto sämre säkerhet. En härva av sladdar och grenuttag hamnar lätt i kläm eller skadas på annat sätt. Låt istället en behörig elektriker montera fler vägguttag så höjer du elsäkerheten.

Åtgärda i tid trasiga stickkontakter, skadad isolering på sladdar och lösa vägguttag. Alla eluttag är skyddsjordade. Mer att läsa finns i broschyrerna från Elsäkerhetsverket. www.elsakerhetsverket.se

finns ej. Rekommenderat är via ComHem - Telefoni via fiber.

I varje lägenhet finns fiberuttag för TV och radio. Vårt hus har kabel-TV och ett grundabonnemang ingår i årsavgiften. En parabol eller annan yttre TV-antenn får inte fästas i fasaden. Den får endast ställas på balkonggolvet.

Är du osäker fråga någon i styrelsen via mailen.

Vatten och avlopp

Att råka ut för vattenskador i lägenheten är knappast något man önskar sig. Vattenskador tar oftast lång tid att åtgärda och de kan ställa till mycket elände. Håll därför ett vakande öka på rörkopplingar samt anslutningar till disk- och tvättmaskiner.
Vattenskador är ofta dyra att reparera och läckande toaletter och kopplingar kan förbruka energi för tusentals kronor om året. Därför bör du anmäla och åtgärda fel så snart de uppstår.

Bostadsrättshavaren kan bli ansvarig för vattenskador, som drabbar fastigheten, och även för föreningens självrisk.
En vattenskada kan uppstå i princip i alla rum. Radiatorer kan läcka, anslutningar till tvätt- och diskmaskiner kan gå sönder. En missfärgning i taket eller på väggen kan tyda på att det finns en vattenläcka hos din granne.

Kök och badrum är extra utsatta eftersom där finns flera vattenanslutningar. Ett litet hål efter en krok eller en glipa i våtrumsgolvet och väggar räcker för att fukt och vatten ska tränga in. Kakelplattor som sitter löst eller har otäta fogar, små blåsor i golvmaterialet eller en konstig lukt i ett rum kan vara en varningssignal för fukt eller mögel.

Det är också viktigt att ventilationen fungerar bra i alla våtrum. Rengöring av ventilerna bör därför göras regelbundet. Att tvätten torkar långsamt och mycket imma uppstår i samband med duschning kan vara ett tecken på smutsiga och igensatta ventiler.

Kontrollera att golvbrunnen sluter tätt intill våtrumsmatta eller klinkers. Regelbunden rengöring bör därför göras.
Spola aldrig ner kaffesump eller andra matrester i avloppet. Spola heller aldrig ner blöjor, bindor, tops, kattsand eller pappersservetter i toaletten. Hushållspapper och servetter utvidgar sig i vatten, toapapper krymper. Vid upprepade avloppsstopp i lägenheten äger styrelsen rätt ta ut ersättning för åtgärdskostnaderna.

Stäng alltid av vattnet när du ska laga blandare eller andra vattenanslutningar. Om du är osäker kontakta fastighetsförvaltaren, innan du gör något.

Följande kan du göra själv 

Uteplats/altaner, balkonger och terrasser (även de som vetter mot gatan)

Dessa ytor skall användas på så sätt att det ger ett vårdat intryck. Att grilla är tillåtet med gasolgrill eller elgrill, att grilla med kolgrill är förbjudet förutom på föreningens utsatta grillplats. Blomlådor skall placeras innanför balkong/terrassräcket, blomkrukor skall vara med tillhörande fat samt amplar får inte monteras om det finns grannar under.

Till de flesta marklägenheterna hör ett område som är markerat med stenplattor eller, i förekommande fall, trädäck. Markområdet utanför hör till och sköts av föreningen. Ansvaret för trädäcket ligger på lägenhetsinnehavaren och skall kunna monteras bort vid underhåll av stenplattorna eller markomådet. Ansvaret för balkonger och terrasser åligger föreningen.
Att göra ingrepp i balkonggolv eller terrassgolv kräver styrelsens godkännande
, att skruva fast/montera saker i träpanelen ex. hyllor är däremot ok utan styrelsens godkännande.

Inglasning av balkong – Föreningen har i dag INTE bygglov för inglasning av balkong.

Skadedjur

Skadedjur är tyvärr inte ovanliga. Mjölbagge, pälsänger och silverfisk hör till de vanligaste. För att bli av med de otrevliga krypen skall du omedelbart, när de dyker upp, anmäla det till vårt försökringsbolag (Dina försäkringar) och uppge försäkrings nummer 0104983030 detta är kostnadsfritt för alla. Då kan sanering snabbt ske.

Ansvarsfördelning föreningen-bostadsrättsinnehavaren

I en bostadsrättsförening ansvarar du själv för det underhåll och de reparationer som behövs i din lägenhet. Exempel på det du själv har att åtgärda vid behov är invändig målning (inbegripet fönstrens insida), tapetsering, underhåll av golvbeläggning och våtrumsbeklädnad.

Föreningen ansvarar för det mesta av allt yttre underhåll samt husets installationer av vatten, värme, el och ventilation. Grundregler för hur ansvaret för underhåll och reparationer fördelas mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren finns inskrivna i bostadsrättslagen och i föreningens stadgar. Se närmare stadgarna §§ 31-37.

Du får göra en hel del med din lägenhet bara det görs på ett fackmannamässigt sätt. I vissa fall krävs styrelsens godkännande. Måla, tapetsera och lägga nytt golv är naturligtvis helt upp till dig. Du får även riva eller bygga icke bärande väggar men du skall i så fall informera styrelsen på förhand. Om det du planerar att göra påverkar husets installationer av vatten, värme, el eller ventilation skall styrelsen emellertid kontaktas för godkännande innan arbetet påbörjas. Efter slutfört arbete skall besiktning utföras och godkännas av styrelsen. Arbetet skall utföras av firma med behörighet. Allt sådant arbete förutsätts bli utfört på tider och sätt som inte stör dina grannar.

En del av din månadsavgift till föreningen avsätts i en reparationsfond för fastighetens underhåll.

Styrelsen vill påminna att alla boende tecknar hemförsäkring med en extra Bostadsrätts tillägg. Skulle en olycka hända så täcker hemförsäkringen stora delar, om inte olyckan sker uppsåtligt. Sådana särskilda villkor finns upptagna i varje hemförsäkringsavtal.

Om lägenhetsnyckel förkommer skall polisanmälan alltid göras. Vid rekvisition/utkvittering av nya nycklar skall polisanmälan visas upp.
Extra nycklar beställes genom styrelsen och kan därefter betalas och hämtas hos Kungsrikets fastighetsservice.

Raketer eller annan typ av fyrverkeri får inte avskjutas inom fastighetsområdet.

Husdjur

För dig som har husdjur så gäller det att ta hänsyn till övriga boende i huset som av olika skäl inte tycker om djur eller är pälsdjursallergiker. För att ha ormar och ödlor i lägenheten krävs tillstånd av styrelsen och Länsstyrelsen i Hallands län, veterinärenheten.

Andrahandsuthyrning

Det är inte tillåtet att hyra ut lägenheten eller parkringsplatsen till någon i andra hand utan styrelsens medgivande. Särskild blankett för detta finns och skall lämnas i styrelsens brevlåda. Se Andrahandsuthyrning.

Utemiljön

Våra gemensamma ytor på gården; lekplatsen och grillen är till för alla. Grillning får ske på egen grill men endast i anslutning till föreningens grill med kol grill annars gäller gas eller el grill.

Efter grillning på gården är det självklart att man sedan städar upp efter sig och tar med sig soporna hem. Papperskorgarna på gården klarar inte av så stora mängder sopor. Grönytorna (klippning av gräsmattan, skötsel av buskar) sköts av föreningens fastighetsförvaltare.

Föräldrarna ansvarar för skador som uppstår på träd, buskar och övriga planteringar liksom väggar, fönster och andra föremål.
Oavsett aktivitet gäller naturligtvis att ej störa eller förstöra. För att alla skall trivas gäller även följande:

Bollsparkning är tillåten (med mjuk boll utan sömmar) men endast på gräset och på säkert avstånd från blommor och buskar.
Vår innergård är privat och inte allmän som många (utomstående) tror. Det är därför inte fel att ifrågasätta om någon rör sig på innergården. Självklart är medlemmarnas vänner välkomna.

Att rasta hunden på våra gemensamma ytor är självklart inte tillåtet. Hunden skall hållas kopplad och under uppsikt.

På senvinter och vår är gräsmattan extra känslig för slitage och för den som bara skall passera över gården, rekommenderas därför att använda gången.

Parkering

De som önskar hyra anmäler sig till en särskild kö. Anmälan göres under Parkeringskö. se flik "För medlämmar" och "parkering".